Nasza Historia

Dodane przez Emil Bednarczyk 12 stycznia, 2011 16:22
Zmodyfikowano Emil Bednarczyk 19 stycznia, 2011 06:01
Historia Szkoły


Powołano ją do życia w roku szkolnym 1945/46 pod nazwą „Państwowe Koedukacyjne Gimnazjum Kupieckie i Liceum Handlowe w Olsztynie”. Była to druga po Liceum Komunikacyjnym szkoła zawodowa na wyzwolonych ziemiach Warmii i Mazur.

Na przestrzeni czasu zamieniały się nazwy szkoły, zmieniało się jej lokum, rodziły się nowe samodzielnie istniejące szkoły o profilu ekonomicznym jak Technikum Finansowe przemianowane potem w Technikum Ekonomiczne dla Pracujących. Od roku szkolnego 1968/69 równolegle pracują dwie szkoły młodzieżowe pod nazwą Liceum Ekonomiczne nr 1 im. M. Kopernika i Liceum Ekonomiczne nr 2, powstaje też Policealne Studium Ekonomiczne. W 1973 r. wszystkie te szkoły łączą się w jeden zespół a od r. 1977 istnieją jako Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika z siedzibą na ul. Bałtyckiej 37.

W poniedziałek 30 stycznia 1967 roku „Głos Olsztyński” pisał: Przy ulicy Bałtyckiej 37 przekazano do użytku nowy gmach Technikum Ekonomicznego z 16 dużymi salami wykładowymi, 2 gabinetami naukowymi i salą gimnastyczną. Przy szkole usytuowano internat na blisko 300 uczniów.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na naszej stronie www.ekonomik.olsztyn.pl

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content