Interesanci

Dodane przez Emil Bednarczyk 3 lutego, 2011 09:01
Zmodyfikowano Rafał Rogowski 6 lutego, 2013 11:12
Sposoby załatwiania spraw

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw oraz zasady organizacji prac kancelaryjnych reguluje obowiązująca w Zespole Szkół Ekonomicznych instrukcja kancelaryjna wraz z jej jednolitym wykazem akt. Zgodnie z instrukcją wszystkie przesyłki przyjmuje i otwiera pracownik zatrudniony w sekretariacie szkoły. Korespondencja przekazywana jest Dyrektorowi, który decyduje, jakie sprawy załatwia sam lub przydziela do załatwienia właściwym pracownikom. Wykaz akt stanowi jednolitą klasyfikację akt powstających w toku działania placówki.

Wszystkie sprawy związane z funkcjonowaniem szkoły można załatwiać w godzinach przyjęć interesantów. (Tabela Poniżej)

LP Nazwa organu, komórki, stanowiska Dni i godziny przyjmowania interesantów
1 Dyrektor Zespołu Szkół Poniedziałek 10:00 – 12:00
Czwartek 12:00 – 16:00
2 I Wicedyrektor Poniedziałek 13:30 – 15:30
Środa 9:00 – 11:00
3 II Wicedyrektor Poniedziałek 13:30 – 15:30
Środa 9:00 – 11:00
4 Sekretariat Poniedziałek 7:30 – 10:40 oraz 13:00 – 15:00
Wtorek 7:30 – 10:40 oraz 13:00 – 15:00
Środa 7:30 – 10:40 oraz 13:00 – 15:00
Czwartek 7:30 – 10:40 oraz 13:00 – 15:00
Piątek 7:30 – 10:40 oraz 13:00 – 15:00
5 Stołówka Poniedziałek 12:30 – 14:30
Wtorek 12:30 -14:30
Środa 12:30 -14:30
Czwartek 12:30 -14:30
Piątek 12:30 – 14:30
6 Administracja Poniedziałek 7:30 – 15:30
Woterk 7:30 – 15:30
Środa 7:30 – 17:00
Czwartek 7:30 – 15:30
Piątek 7:30 – 15:30
7 Biblioteka Poniedziałek 8:00 – 18:30
Wtorek 8:00 – 18:30
Środa 8:00 – 18:30
Czwartek 8:00 – 18:30
Piątek 8:00 – 18:30
8 Bursa Poniedziałek 9:00 – 13:00
Środa 11:00 – 14:00
Piątek 10:00 – 14:00
9 Kadry Poniedziałek 7:30 – 10:00 oraz 13:00 – 15:30
Wtorek 7:30 – 10:00 oraz 13:00 – 15:30
Środa 7:30 – 10:00 oraz 13:00 – 15:30
Czwartek 7:30 – 10:00 oraz 13:00 – 15:30
Piątek 7:30 – 10:00 oraz 13:00 – 15:30
10 Księgowość Poniedziałek 7:30 – 15:30
Wtorek 7:30 – 15:30
Środa 7:30 – 15:30
Czwartek 7:30 – 15:30
Piątek 7:30 – 15:30
11 Kierownik Szkolenia praktycznego Poniedziałek 13:00 -17:00
Wtorek 13:00 – 16:00
Piątek 11:00 – 14:00
Print Friendly, PDF & Email
Skip to content