GÓRA

Informacja o wynikach naboru

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 4 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202) informuję, że nabór na wolne stanowisko urzędnicze starszego specjalisty
ds. bhp w Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Olsztynie w związku
z niespełnianiem przez kandydatów oczekiwań pracodawcy określonych w ogłoszeniu
o naborze, zamieszczonym w dniu 26 marca 2015 r. – został nie rozstrzygnięty.

Dyrektor
Zespołu Szkół Ekonomicznych
im. M. Kopernika w Olsztynie

Olsztyn, 11.05.2015 r.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content