GÓRA

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym – tryb przetarg nieograniczony

„Sukcesywny zakup i dostawa produktów spożywczych na potrzeby kuchni w

Zespole Szkół Ekonomicznych w Olsztynie przy ul. Bałtyckiej 37 w okresie od

01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.”

Załączniki:

SIWZ: >> POBIERZ <<

Załącznik nr 1: >> POBIERZ <<

Załącznik nr 2: >> POBIERZ <<

Załącznik nr 3: >> POBIERZ <<

Załącznik nr 4: >> POBIERZ <<

Załącznik nr 5: >> POBIERZ <<

Załącznik nr 6: >> POBIERZ <<

Załącznik nr 7: >> POBIERZ <<

Załącznik nr 8: >> POBIERZ <<

Załącznik nr 9: >> POBIERZ <<

Załącznik nr 10: >> POBIERZ <<

Załącznik nr 11: >> POBIERZ <<

Załącznik nr 12: >> POBIERZ <<


Print Friendly, PDF & Email
Skip to content